امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

 

نام و نام خانوادگي : دكتر مهرداد ایرانشاهی      
  سمت و رتبه : استاد
     
  تحصيلات : فارماکوگنوزی PH.D      
  تلفن: 31801256      
  پست الكترونيك : iranshahim[at].mums.ac.ir      
    رزومه فعالیتهای تحقیقاتی (cv)