امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
   
تعريف رشته و فعاليتها:

از لحاظ لغوي به معناي داروشناسي مي باشد و اشاره به جستجو و شناسايي تركيبات طبيعي با اثرات دارويي از منابع طبيعي از جمله گياه، حيوان، معدن و غيره دارد.

بطور خلاصه فارماكوگنوزي مطالعه تركيبات طبيعي (و عمدتا گياهي) مورد استفاده در پزشكي است.
عمده فعاليتهاي اين گروه شامل تدريس دروس مختلف نظري و عملي از جمله مفردات پزشكي نظري و عملي، شيمي گياهي، كشت بافت گياهي، گياهشناسي دارويي نظري و عملي؛ راهنمايي پايان نامه هاي عمومي و اجراي طرحهاي تحقيقاتي در زمينه جداسازي و تعيين ساختمان مواد حاصل از گياهان، بررسي خصوصيات فارماكولوژي گياهان دارويي، آناليز و استاندارد كردن فراورده‌هاي دارويي و كشت بافت گياهي مي باشد.